PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
Sạc nhanh 20W chính hãng VN - MHJE3ZA Nguyên Hộp ZA/A  490.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Sạc nhanh 20W chính hãng MỸ - MHJA3AM Nguyên Hộp AM/A  350.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Cáp Type-C to Lightning Apple 1m Chính Hãng Nguyên Hộp VN/A  500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Cáp Type-C to Lightning Apple 1m Linh Kiện Kô hộp  China 100.000 BH 12 Tháng miễn phí 
     
Tai nghe  AirPods 2 - Chính hãng     VN Nguyên Hộp ZP/A 2.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Tai nghe  AirPods 3 - Chính hãng     VN Nguyên Hộp ZP/A 3.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Tai Nghe AirPods Pro 2 -  VN - 2022  Nguyên Hộp VN/A 5.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Tai Nghe AirPods Pro 2 -  AM - 2022  Nguyên Hộp AM/A 4.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
AirTag (thiết bị đinh vị ) 1 Pack -  Chính hãng VN Nguyên Hộp ZP/A 690.000 BH 12 Tháng miễn phí 
AirTag (thiết bị đinh vị ) 4 Pack -  Chính hãng VN Nguyên Hộp ZA/A 2.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
Apple Pencils Gen 2  Chính hãng VN -MU8F2ZP Nguyên Hộp ZP/A 2.750.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 
 

15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro Max – 256GB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 39.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 36.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 39.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 36.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA 38.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA 35.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA 39.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA 35.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 39.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 36.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 39.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 256GB  Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 38.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 

15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro Max – 512GB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 43.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 40.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 43.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 42.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA 43.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA 40.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA 43.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA 40.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 42.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 40.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 42.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 512GB  Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 42.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 

15 Pro Max 1TB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro Max – 1TB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 52.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB  Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 48.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 52.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 49.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA 51.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA 46.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA 51.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA 50.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 51.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 46.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 51.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro Max – 1TB Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K 51.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 

15 Pro  128GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro  – 128GB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Natural Titanium ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Blue  Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   White Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Black Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 128GB   Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 

15 Pro  256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro  – 256GB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Natural Titanium ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Blue  Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  White Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Black Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 256GB  Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
 

15 Pro  512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro  – 512GB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Natural Titanium ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Blue  Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  White Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Black Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 512GB  Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 

15 Pro  1TB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Pro  – 1TB  Natural Titanium VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB  Blue  Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB White Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Black Titanium    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Natural Titanium ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Blue  Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB White Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Black Titanium    ZP - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Natural Titanium LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Blue  Titanium     LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB White Titanium    LL - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
 15 Pro  – 1TB Black Titanium    LL -  ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Natural Titanium ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Blue  Titanium     ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB White Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Pro  – 1TB Black Titanium    ZA - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 15 - 128GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15-128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
 
iPhone 15 - 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15-128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 15 - 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15-128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLUE   VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   PINK    VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   Yellow  VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128  GREEN VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15-128   BLACK VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 15 Plus - 128GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Plus -128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   Yellow  VN - 1 SIM  Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   PINK    VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128  GREEN VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLACK VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLUE   VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   PINK    VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   Yellow  VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128  GREEN VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLACK VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLUE   VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   PINK    VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   Yellow  VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128  GREEN VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -128   BLACK VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
         
iPhone 15 Plus - 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Plus -256G -  BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  PINK    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  Yellow  VN - 1 SIM  Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G - GREEN VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLACK VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  PINK    VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G    Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G - GREEN VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLACK VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLUE   VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  PINK    VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  Yellow  VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G - GREEN VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLACK VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLUE   VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  PINK    VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  Yellow  VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G - GREEN VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -256G -  BLACK VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 15 Plus - 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
15 Plus -512G -  BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  PINK    VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  Yellow  VN - 1 SIM  Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G - GREEN VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  BLACK VN - 1 SIM Chưa Active VN/A Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  BLUE   VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  PINK    VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  Yellow  VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G - GREEN VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  BLACK VN - 1 SIM Chưa Active SINGAPO Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  BLUE   VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  PINK    VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  Yellow  VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G - GREEN VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  BLACK VN - ESIM Chưa Active USA Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G - BLUE   VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  PINK    VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G -  Yellow  VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G - GREEN VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
15 Plus -512G - BLACK VN - 2 SIM Chưa Active H.K Update.. BH 12 Tháng miễn phí 
 

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
14 PM – 128GB  BLACK VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 25.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB  SILVER VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 25.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB  GOLD  VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB PURPLE VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB BLACK   LL - E SIM Chưa Active LL/A 24.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB SILVER   LL - E SIM Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB  GOLD    LL - E SIM Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB PURPLE LL - E SIM Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         
14 PM – 128GB  BLACK  ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 26.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB  SILVER  ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 26.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB  GOLD     ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 26.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 128GB PURPLE ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 26.900.0000 BH 12 Tháng miễn phí 

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
14 PM – 256GB  BLACK VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB SILVER  VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB   GOLD    VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB PURPLE VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 28.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB BLACK   LL - E SIM Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB SILVER   LL - E SIM Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB GOLD    LL - E SIM Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB PURPLE LL - E SIM Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         
14 PM – 256GB BLACK  ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 31.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB SILVER  ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 31.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB GOLD     ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 31.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 256GB PURPLE ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 31.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
14 PM – 512GB  BLACK VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 35.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB SILVER  VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 34.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB   GOLD    VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 34.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB PURPLE VN  - 1 SIM Chưa Active VN/A 34.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB BLACK   LL - E SIM Chưa Active LL/A 28.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB SILVER   LL - E SIM Chưa Active LL/A 28.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB GOLD    LL - E SIM Chưa Active LL/A 28.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
114 PM – 512GB PURPLE LL - E SIM Chưa Active LL/A 28.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         
14 PM – 512GB BLACK  ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 35.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB SILVER  ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 35.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB GOLD     ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 35.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
14 PM – 512GB PURPLE ZA  - 2 SIM Chưa Active H.K 35.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – 128GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 128gb   XANH  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A
15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb    RED     New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb  BLACK New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb SILVER New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb YELLOW New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
11 – 128gb    XANH  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb     RED    New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb BLACK  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb SILVER  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb YELLOW New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – 256GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 256GB  XANH   New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A
20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB   RED     New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB BLACK  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB SILVER  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB YELLOW  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
11 – 256GB  XANH    New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 256GB PURPLE  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 256GB    RED     New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 18.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 256GB BLACK   New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 256GB SILVER  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 256GB YELLOW New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 Pro – 64gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 64gb GOLD  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 64gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 64gb SILVER New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro 256GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 11 Pro – 256gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 256gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro Max 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T-Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 Pro Max – 64gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 64gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 64gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 64gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro Max 256GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 11 Pro Max – 256gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 256gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro Max 512GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 11 Pro Max – 512gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 512gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 512gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 512gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone SE (2020) – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 SE 2020 – 64gb    RED  New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 12.750.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 SE 2020 – 64gb BLACK New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 12.750.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 SE 2020 – 64gb SILVER New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 12.750.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
 SE 2020 – 64gb    RED  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 9.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 SE 2020 – 64gb BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 9.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 SE 2020 – 64gb SILVER New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 9.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone – XR 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
XR – 64G SILVE  New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G  BLUE  New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G   RED    New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G CORAL New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G BLACK New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
⌚️Series 6 (40mm) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm  GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm   RED / Red   – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm  GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm   RED / Red   – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 8.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm RED / Red – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
⌚️Series 6 (44mm) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 10.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 10.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 10.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 10.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 10.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm RED / Red – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
⌚️Series SE (2020) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
SE 40mm Nhôm GOLD / Dây PINK GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.100.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 40mm Nhôm GRAY/ Dây Black GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.100.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 40mm Nhôm SILVER/ Dây White GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.100.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
       
SE 40mm Nhôm GOLD / Dây PINK GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
SE 40mm Nhôm GRAY/ Dây Black GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
SE 40mm Nhôm SILVER/ Dây White GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
SE 44mm Nhôm GOLD / Dây PINK GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 44mm Nhôm GRAY/ Dây Black GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 44mm Nhôm SILVER/ Dây White GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
⌚️Series S5 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 5 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 8.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 5 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
⌚️Series S3 – NGUYÊN SEAL
Series 3 (GPS) 38mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 3 (GPS) 38mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 3 (GPS) 42mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 3 (GPS) 42mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         

iPad Pro 2021 ( chip M1 ) – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

iPad 2021 -11″ WiFi – 128G   GRAY  Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 21.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi – 128G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 22.000.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -11″ WiFi – 256G   GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi – 256G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -11″ WiFi – 512G   GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi – 512G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -11″ WiFi – 1TGB    GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi –1TGB  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí  

IPAD PRO M1 2021 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

iPad M1 2021 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 25.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 128gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 25.200.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad M1 2021 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 29.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 256gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A 29.200.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad M1 2021 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A 36.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 512gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A 36.800.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad M1 2021 -11″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A Đang Cập  BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 1Tb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A Đang Cập  BH 12 Tháng miễn phí  
         

IPAD PRO 2021 CHIP M1 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

iPad 2021 -12.9″ WiFi – 128gb  GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A 32.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 128gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 32.800.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 256gb   GRAY  Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A HÊT BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 256gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A HÊT BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 512G   GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A 35.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 512G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A 35.900.000 BH 12 Tháng miễn phí  

IPAD PRO 2021 CHIP M1 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

iPad 2021 -12.9″ LTE – 128G  GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 37.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ LTE – 128G SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 37.000.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -12.9″ LTE – 256G  GRAY  Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 40.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ LTE – 256G SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 40.200.000 BH 12 Tháng miễn phí  
 
iPad Air 4 (2020) - WiFi NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Air 4 - 64gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 (2020) - LTE NGUYÊN SEAL
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD GEN 8Th – 2020 WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 8.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 8.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 8.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 11.090.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 11.090.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB  SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 11.090.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD GEN 8Th – 2020 LTE– NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GOLD Nguyên Seal  Fullbox - Chưa Active ZA/A 10.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  SILVE Nguyên Seal  Fullbox - Chưa Active ZA/A 10.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 10.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) – 128gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (4G) – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (4G) – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Active 06/02 LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ WiFi – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 19.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 19.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 21.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 21.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 1TB GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 1TB SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 31.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 31.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 33.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 1Tb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 33.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
     
iPad 2020 -12.9″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 34.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 1Tb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 34.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD Mini 5  – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 10.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 10.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  WiFi  – 64G SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 10.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G   – 64G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G  – 64G  GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G  – 64G SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
iPad Mini 5  WiFi  – 256G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  WiFi  – 256G  SILVE Nguyên Seall Fullbox - Chưa Active LL/A 13.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
iPad Mini 5  4G – 256G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G – 256G  SILVE Nguyên Seall Fullbox - Chưa Active LL/A 16.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
⬇️⬇️⬇️
✅ 100% Hàng Chính Hãng
✅ New nguyên seal chưa Active
✅ Bảo hành Chính Hãng 12 tháng
✅ Bao test 7 ngày đầu sử dụng
✅ Giá trên đã bao gồm Bảo hành
✅ Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng
✅ Hỗ trợ Thu cũ - Đổi mới
✅ Hỗ trợ chagre thẻ tận nhà
✅ Hỗ trợ giao hàng tận nơi
✅ Hỗ trợ gói quà theo yêu cầu
=======================
iPhone 12 Pro Max – Like New 99.9% - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 128gb  BLUE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 128gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 128gb GRAY Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 128gb SILVE Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
12 Pro Max – 256gb BLUE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 26.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 256gb GOLD  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 27.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 27.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 256gb SILVE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 27.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb BLUE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb GOLD  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb SILVE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 12 Pro  – Like New 99.9% - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro  – 128gb BLUE  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 128gb GOLD Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 128gb GRAY Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 128gb SILVER Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
12 Pro – 256gb BLUE  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 256gb GOLD Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 256gb GRAY Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 256gb SILVER Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb BLUE Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb GOLD Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb GRAY Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb SILVER Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
iPhone 12 – Like New 99% - Quốc Tế
12 – 64GB - BLUE   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.890.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB - GREEN   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB -   RED    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB - BLACK   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB - SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
iPhone 11 Pro Max  – Like New 99% - Quốc Tế
11 Pro Max – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.400.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
11 Pro Max – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 16.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 17.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 16.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 17.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 
 
 
11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max –256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 19.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max –256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A Hết BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 97% LL/A 18.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 97% LL/A Hết BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max –256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 97% LL/A 18.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 97% LL/A Hết BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
iPhone 11 Pro – Like New 99% - Quốc Tế
11 Pro – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 64gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A Hết BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 64gb GRAY   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 64gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
11 Pro – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.190.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 256gb SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 11 – Like New 99% - Quốc Tế
11 – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb PURPLE Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb RED  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb BLACK   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb YELLOW Zin keng ( tặng cáp sạc )   like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
11 – 128gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb PURPLE Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb RED  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb BLACK   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb YELLOW   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone XS Max – Like New 99% - Quốc Tế
XS Max – 64gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 12.190.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 64gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 11.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 64gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 11.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XS Max – 256gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 12.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 12.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 12.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XS Max – 256gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.400.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 12.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.400.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
iPhone XS – TBH body (chưa active) - Quốc Tế
XS – 64gb GOLD TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 10.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS – 64gb GRAY  TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 10.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 XS – 64gb SILVER TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 10.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XS – 256gb GOLD TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 11.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS – 256gb GRAY  TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 11.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS – 256gb SILVER TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 11.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XR– 64GB  BLACK  TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   WHITE   TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   VÀNG    TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB     RED     TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   BLUE    TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   CORAL TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 7 Plus – Like New 99% - Quốc Tế
7 Plus – 32GB GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7 Plus – 32GB GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7 Plus – 32GB SILVER  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
7 Plus – 128GB GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7 Plus – 128GB  GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 8 Plus – Like New 99% - Quốc Tế
8 Plus – 64gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
8 Plus – 64gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 64gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 64gb    RED    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
8 Plus – 256gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
8 Plus – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 256gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 256gb    RED  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 8 – Like New 99% - Quốc Tế
8 – 64gb GOLD      Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
8 – 64gb GRAY      Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 – 64gb SILVER   Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 – 64gb   RED      Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
iPhone 7 128G – Like New 99% - Quốc Tế
7-128GB  GOLD  Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7-128GB BLACK   Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7-128GB SILVER Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7-128GB ROSE   Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1


==========================================